ติดต่อเต็นท์

ห้างหุ้นส่วนสามัญเสน่ห์ลิสซิ่ง

12/5 หมู่ 6 ต.ป่าเซ่า

อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

055-441057, 089-8587671